Cartalia Poetry Series - dobre obyczaje, etykieta, maniery, savoir-vivre, etyka, wydawnictwo cartalia press
Cartalia Poetry Series
Tomiki wierszy współczesnych poetów angielskich w wyjątkowym opracowaniu graficznym, przygotowane we współpracy z Equipage Cambridge
Regulamin sprzedaży on-line Wydawnictwa Cartalia Press

1. Informacje o firmie.

Sklep internetowy wydawnictwa Cartalia Press, działajacy pod adresem internetowym www.cartaliapress.com, należy do Cartalia.com sp. z o. o., która prowadzi działalność handlową na mocy wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000225015.
Cartalia.com, z siedzibą w Warszawie, stacja Metro Świętokrzyska, lokal 1000F, posiada nadany numer NIP 5213339699 oraz REGON 015887649.

2. Przyjmowanie zamówienia.

W sklepie internetowym www.cartaliapress.com towary zamawiać można 24 godziny na dobę za pośrednictwem formularza zamówień dostępnego na stronach sklepu.

W celu złożenia zamówienia nie jest konieczne dokonanie rejestracji.
Każdy zarejestrowany Klient sklepu ma możliwość bieżącego sprawdzania etapu realizacji złożonego zamówienia za pomocą przygotowanych do tego formularzy na stronach sklepu.
Klient niezarejestrowany informowany jest o etapie realizacji zamówienia za pośrednictwe poczty e-mail.

Zamówienie towaru w sklepie oznacza akceptację regulaminu w jego pełnej postaci.

3. Wycofanie zamówienia.

Wycofanie złożonego zamówienia przed dokonaniem przez wydawnictwo Cartalia Press jego wysyłki możliwe jest poprzez skontaktowanie się ze sklepem pod numerem telefonu

+48 22 644 44 49

4. Polityka cenowa.

Wszystkie ceny w sklepie zawierają odpowiedni dla danego produktu podatek VAT.

Sklep on-line wydawnictwa Cartalia Press zastrzega sobie możliwość zmiany cen, a także wprowadzania i usuwania promocji.
Cena towaru w momencie zamówienia jest wiążąca i obowiązuje zarówno kupującego, jak i sprzedającego.

5. Dostępność towaru.

Oferta produktowa prezentowana w sklepie internetowym Wydawnictwa Cartalia Press jest jednoznaczna ze stanem magazynowym sklepu.

6. Faktury.

Firma Cartalia.com jest płatnikiem podatku VAT, za każdą dokonaną transakcję sprzedaży lub zwrotu wystawiana jest faktura VAT lub faktura VAT korekta.

7. Czas wysyłki, płatność, dostawa.

Termin realizacji zamówienia uzależniony jest od czasu dostępności zamawianych produktów w sklepie oraz wybranej formy płatności i każdorazowo podawany jest w podsumowaniu zamówienia.

Jeśli zamówienie kilku produktów nie będzie mogło zostać zrealizowane w ramach jednej przesyłki z przyczyn leżących po stronie sklepu wydawnictwa Cartalia Press, koszty drugiej przesyłki pokrywa sklep.

O każdym etapie realizacji zamówienia Klient jest informowany na bieżąco za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Akceptowane przez sklep Wydawnictwa Cartalia Press formy płatności za zakupione towary to:

  • wpłata na konto wskazane przez wydawnictwo Cartalia Press
    Termin płatności za zamówiony towar wynosi 7 dni. Jeśli w tym terminie na koncie nie zostanie odnotowana wpłata, transakcja kupna zostanie uznana za anulowaną.

  • wpłata szybkim przelewem, kartą płatniczą lub kredytową za pośrednictwem systemu AllPay

  • płatność "za pobraniem" - przy odbiorze przesyłki.


Realizacja wysyłki następuje w następnym dniu roboczym po zaksięgowaniu wpłaty na koncie lub otrzymaniu informacji o płatności "za pobraniem".

Całkowity koszt zamówienia obejmuje cenę towaru brutto oraz koszt wysyłki towaru do Klienta. Koszty wysyłki zależą od wyboru sposobu dostawy i podane są w trakcie procedury składania zamówienia.

Dostawa zamówionego towaru do Klienta realizowana jest za pośrednictwem:

  • Poczty Polskiej - przesyłka priorytetowa. Czas dostarczenia paczki wynosi 1-3 dni. W przypadku niezastania odbiorcy przesyłki pod wskazanym adresem doręczenia, doręczyciel zostawia awizo. Paczkę można odebrać na Poczcie w ciągu 14 dni roboczych.
    Brak możliwości wyboru godziny dostarczenia.

  • firmy kurierskiej


8. Zwroty i reklamacje.

Sklep Cartalia Press gwarantuje prawo zwrotu zamówionego, lecz nieużywanego towaru w ciągu 10 dni od daty otrzymania przesyłki. Towar niespełniający oczekiwań należy przesłać na własny koszt, na adres podany w punkcie 1. Regulaminu.

Równowartość zwróconego towaru zostanie przesłana Klientowi przekazem pocztowym lub przelewem bankowym na wskazane konto. Towar noszący znamiona używania nie podlega zwrotowi.

W przypadku gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia lub prób otwierania należy w obecności kuriera lub na poczcie sporządzić protokół szkody nie przyjmując towaru.

W przypadku reklamacji z powodu wykrycia wad produkcyjnych należy przesłać wadliwy towar na adres sklepu wraz z wypełnionym formularzem reklamacji. Po rozpatrzeniu zasadności reklamacji sklep dokona zwrotu należności wraz z kosztami przesyłki lub, jeśli istnieje taka możliwość i życzenie Klienta, wymiany na inny egzemplarz.

W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika wszelkie koszty pokrywa Klient.

9. Ochrona danych osobowych.

Wszelkie dane osobowe, udostępnione przez zamawiających, wykorzystywane są jedynie do celów realizacji zamówienia i nie będą w jakikolwiek inny sposób udostępniane lub wykorzystywane.

10. Postanowienia końcowe.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane w imieniu klienta przez osoby trzecie.

Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją transakcji kupna-sprzedaży w sklepie internetowym Wydawnictwa Cartalia Press strony będą starały się rozwiązać na drodze porozumienia. W przypadku braku porozumienia rozstrzygnięcie sporu zostanie oddane sądowi właściwemu dla siedziby wydawnictwa Cartalia Press.

Wydawnictwo Cartalia Press zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, o czym Klient każdorazowo zostanie poinformowany.
Wydawnictwo Cartalia Press poleca nowoczesne podręczniki dobrych manier i klasyki savoir-vivre 'u, a w nich: dobre obyczaje, etykieta, dobre maniery, savior-vivr, etyka zawodowa.
Ksiązki Cartalia Press to obowiązkowa lektura obywatela bez granic - dobre obyczaje, etykieta, maniery, etyka zawodowa.
Wykonanie:
Wielkopolski Portal Internetowy CyberWielkopolska 2007